Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Javni razpisi
Nedelja, 26.oktober 2014

Javni razpisi

13.10.2014 -

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu študentu v občini Trzin za študijsko leto 2014/2015. Vloge oddajte najkasneje do 14.11.2014!

13.10.2014 -

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine v občini Trzin za šolsko leto 2014/2015. Vloge oddajte do 14.11.2014!

Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si