www.trzin.si/Javni razpisi
Nedelja, 1.marec 2015

Javni razpisi

18.2.2015 -

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2015.

18.2.2015 -

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in prireditev v Občini Trzin za leto 2015.

18.2.2015 -

Javni razpis za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2015.

18.2.2015 -

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin za leto 2015.

18.2.2015 -

Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine objavlja

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si