www.trzin.si/Medobčinski inšpektorat
Torek, 13.oktober 2015

Medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice

Mengeška cesta 9
1236 Trzin

T: 01 564 47 20
F: 01 564 47 21
E-pošta: inspektorat@trzin.si

Uradne ure na sedežu inšpektorata, Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.

1. Seznam predpisov Občine Trzin, na podlagi katerih uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek

2. LETNA POROČILA

3. Interni predpisi

4. Ostalo

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si