www.trzin.si/Občinska uprava
Torek, 13.oktober 2015

Občinska uprava

Stiki z vodstvom in upravo Občine Trzin

Uprava Občine Trzin je uprava občank in občanov, živečih znotraj meja naše lokalne skupnosti. Kot taka želi biti do svojih strank prijazna, ob tem pa ponuditi kvalitetno in hitro storitev vsem, ki naše storitve potrebujejo. Vabimo vas, da se z eventualnimi opažanji, problemi, predlogi, pa tudi kritikami, ki se tičejo bivanja v naši občini obrnete na nas tako, da izberete enega izmed spodaj navedenih elektronskih naslovov.

Splošni elektronski naslov občine je info@trzin.si

Ostali elektronski naslovi:

polona.gorse.prusnik@trzin.si Polona Gorše Prusnik - direktorica občinske uprave
barbara.gradisek@trzin.si Barbara Gradišek - strokovni sodelavec VII/1 za delo občinskega sveta in splošne zadeve
polona.jerse.kostadinoska@trzin.si Polona Jerše Kostadinoska - tajnica uprave
barbara.kovacic@trzin.si Barbara Kovačič - strokovni sodelavec VII/1
valentina.hvala@trzin.si Valentina Hvala - računovodja
marjana.trojansek@trzin.si
Marjana Trojanšek - finančnik V.
marjeta.trstenjak@trzin.si Marjeta Trstenjak - referent II
matjaz.erculj@trzin.si Matjaž Erčulj – strokovni sodelavec VII/2-II za sodelovanje med občino in društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju družbenih dejavnosti
sida.valentincic@trzin.si Sida Valentinčič - višja svetovalka župana za okolje in prostor
andrej.gril@trzin.si Andrej Gril - višji svetovalec župana za gospodarske javne službe
vika.kreca@trzin.si Vika Kreča - višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve
igor.kralj@trzin.si Igor Kralj - vzdrževalec V - hišnik
bojana.lenarsic@trzin.si Bojana Lenaršič* - višja svetovalka župana za finance in proračun
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si