www.trzin.si/Občinski predpisi
Sreda, 14.oktober 2015

Občinski predpisi

Predpisi objavljeni na tej spletni strani NE predstavljajo uradne objave!
Objavljena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Trzin ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Za uradne objave spremljajte Uradni vestnik Občine Trzin.

1. OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3. FINANCE IN GOSPODARSTVO

4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

5. URADNI POPRAVKI

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si