www.trzin.si/Občinski svet/Občinski sveti
Sreda, 7.oktober 2015

Občinski sveti

Občinska sveta, ki delujeta v tem mandatu sta:

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

V tem mandatu ga sestavljajo:

  1. Aleš BABNIK, Trzin
  2. Tatjana BOREC, Trzin
  3. Marija HOJNIK, Trzin
  4. Iztok KADUNC, Trzin
  5. Ivan NOVAK, Trzin

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:

Sestavljajo ga:

  1. Tomislav KRALJ, Trzin
  2. Branka ŠEBELA, Trzin
  3. Andrej ZUPANC, Trzin
  4. Valerija POZVEK, Trzin
  5. Olga STOPAR, Trzin
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si