www.trzin.si/Občinski svet/Ostala delovna telesa
Sobota, 10.oktober 2015

Ostala delovna telesa

Občinski svet Občine Trzin ima v tem mandatu tudi ostala delovna telesa:

Sosvet za varnost:

V tem mandatu ga sestavljajo:

  1. komandir policijske postaje Domžale
  2. rajonski policist policijske postaje Domžale
  3. ravnatelj Osnovne šole Trzin
  4. župnik fare Trzin
  5. predsednik PGD Trzin
  6. poveljnik CZ Trzin
  7. Stane MESAR
  8. Sašo PAVLOVIČ
  9. Tomaž KADUNC
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si