Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Občinski svet/Sestava sveta
Četrtek, 23.oktober 2014

Sestava sveta

Občinski svet v tem mandatu sestavlja 13 občinskih svetnikov in svetnic.

Prva (konstitutivna) seja je bila 03.11.2010.

Občinski svet Občine Trzin:

 1. Milica Erčulj, SDS
 2. Rok Florjančič, SDS
 3. Milan Karče, Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani
 4. Irena Habat, Lista Trzin je naš dom
 5. Peter Ložar, Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani
 6. Frane Mazovec, Trzinci
 7. Ivan Novak, LDS
 8. Franc Pavlič, Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani
 9. Peter Pelan, Lista Trzin je naš dom
 10. Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin
 11. Barbara Sršen, Lista Trzin je naš dom
 12. Judita Šlibar, Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani
 13. Jožica Valenčak, Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani
Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si