www.trzin.si/Objava namer
Petek, 27.marec 2015

Objava namer

6.1.2015 -

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc.št. 1260/6 k.o. Trzin, ki predstavlja manjši del obstoječe gradbene parcele v OIC Trzin.

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si