www.trzin.si/Objava namer
Petek, 4.september 2015

Objava namer

27.3.2015 -

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) Občina Trzin objavlja namero o oddaji v najem: - del nepremičnine parc. št. 1244/89 k.o. 1961-Trzin.   

22.5.2015 -

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU - 1G, 50/14, 90/14 - ZDU - 1L in 14/15 - ZUUJFO ) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Trzin objavlja namero o oddaji v najem nepremičnini parc. št. 1244/59 in 1253/1, obe k.o. 1961-Trzin.

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si