www.trzin.si/Povezave
Sreda, 2.september 2015

Povezave


Varne točke v TrzinuHeart of SloveniaNVO stičišče srca slovenijeGremo na potObčinske službe


Oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, zbiranje in odvoz odpadkov


Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale

Center za ravnanje z odpadki, Dob pri Domžalah
Center za ravnanje z odpadki, Dob pri Domžalah


Projekt RCERO Ljubljana


Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana
Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana

Očistimo Slovenijo 2013, Trzin
Občinska čistilna akcija dne 23.3.2013


Čiščenje odpadnih voda


Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale


Upravljanje s pokopališčem v Mengšu in glavnim pokopališčem v Domžalah:


Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale
Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale


Pogrebna dejavnost na pokopališču v Mengšu in glavnem pokopališču v Domžalah:


Pogrebne Storitve Vrbančič,  Andrej Vrbančič, s. p., Dob pri Domžalah
Pogrebne Storitve Vrbančič, Andrej Vrbančič, s. p., Dob pri Domžalah

Pokopališče Žale v Ljubljani: Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pokopališče Žale v Ljubljani: Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana


Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, kolesarski stez in hodnikov za pešce


Razpoka, d. o. o., Domžale
Razpoka, d. o. o., Domžale


Javna razsvetljava


EIS Skočaj, d. o. o., Preserje pri Radomljah
EIS Skočaj, d. o. o., Preserje pri Radomljah


Vzdrževanje javnih zelenic in cvetličnih nasadov


Javni zavod Arboretum Volčji Potok
Javni zavod Arboretum Volčji Potok


Oskrba z zemeljskim plinom


Petrol, d. d., Ljubljana
Petrol, d. d., Ljubljana


Optične povezave (na območju OIC Trzin)


Peter's Teleurh, d. o. o., Ljubljana
Peter's Teleurh, d. o. o., Ljubljana


Zapuščene živali


Zavetišče in hotel za mlade živali, Polona Samec, s.p., Smrečje pri Horjulu
Zavetišče in hotel za mlade živali, Polona Samec, s.p., Smrečje pri Horjulu


Oglaševanje in plakatiranje


Premena, d. o. o., Celje
Premena, d. o. o., CeljeDržavne službe


Dimnikarska služba


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Ljubljana

Koncesionar: SDG dimnikarstvo, d. o. o., Domžale
SDG dimnikarstvo, d. o. o., Domžale


Letno in zimsko vzdrževanje državnih cest


MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Ljubljana

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Ljubljana

Koncesionar:
Gorenjska gradbena družba, d. o. o., Kranj
Gorenjska gradbena družba, d. o. o., Kranj


Urejanje voda


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Ljubljana

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Ljubljana

Koncesionar:
Hidrotehnik, d.o.o., Ljubljana
Hidrotehnik, d.o.o., Ljubljana


Javni potniški promet


MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Ljubljana

Koncesionar za medkrajevni avtobusni potniški promet:
Kam Bus, d. d., Kamnik
Kam Bus, d. d., Kamnik

Koncesionar za železniški potniški promet:
Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana
Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si