www.trzin.si/Prostorski podatki
Sobota, 10.oktober 2015

Prostorski podatki

Javni pregledovalnik prostorskih podatkov PISO/TRZIN omogoča pregledovanje nekaterih prostorskih podatkov občine Trzin. Podatki so razporejeni po vsebini na več slojev. Vsak sloj za prikazovanje podatkov lahko posebej vklopimo ali izklopimo.

Vstop v pregledovalnik >

Uporaba pregledovalnika prostorskih podatkov:

Viri podatkov:

Opozorilo:

Podatki so informativni. Uradna interpretacija podatkov je v pristojnosti občinske uprave. Uporabniki naj pri tolmačenju informacij upoštevajo veljavnost podatkov (datum stanja podatkov) in točnost podatkov (možne pozicijske in vsebinske napake v prikazih).

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si