MLADIM PRIJAZNA OBČINA:

Občina Trzin je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2017 – 2021: http://www.mladi-in-obcina.si/

DOKUMENTI:

Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022: http://www.trzin.si/assets/20._redna_seja_sprejeti_akti/20-8-2017-strategija-za-mlade-2017-2022.pdf 

MOBILNOST:

Sofinanciranje IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin od 1.9.2018 dalje višini 15% cene mesečne, polletne ali letne vozovnice

Obveščamo vas, da Občina Trzin tudi v novem šolskem letu 2018/19 sofinancira IJPP vozovnice za dijake in študente iz občine Trzin v višini 15% cene mesečne, polletne ali letne vozovnice.

Subvencijo je možno uveljavljati pri nakupu vozovnice samo na prodajnih mestih družbe Kam-bus: AP Kamnik in poslovalnica Alpetour v Domžalah. Dijaki in študenti, ki bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih lahko subvencijo uveljavijo naknadno in sicer v mesecu v katerem so kupili vozovnico.

Več informacij glede IJPP vozovnic:

https://www.kam-bus.si/index.php?page=static&item=41

ZAPOSLOVANJE:

Povezava do spletne strani Zavoda za zaposlovanje, namenjena mladim: https://www.ess.gov.si/mladi

ŠTIPENDIJE:

Povezava do spletne strani z navedenimi štipendijami: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Razpis za dodelitev občinske štipendije dijakom in študentom je objavljen vsako leto oktobra.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: www.sklad-kadri.si.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA:

http://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/novorojencki-obvestilo.pdf; http://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/obr-novorojencki-2012.doc

Občina Trzin dodeljuje pomoči ob rojstvu otroka.

DOGODKI V OBČINI:

http://www.trzin.si/sl/calendar/2017/11/

RAZPISI V OBČINI:

http://www.trzin.si/sl/publications/

VARNA TOČKA:

http://www.trzin.si/sl/content/obcina/varna-tocka.html

FACEBOOK: Občina Trzin tudi na facebooku:

https://www.facebook.com/ObcinaTrzin/

JAVNI RAZPISI:

Natečaj Mladinskega sveta Slovenije (MSS) – Prostovoljec leta 2018

Rok za oddajo prijave: 29. 3. 2019

več na povezavi http://mss.si/novice/natecaj-prostovoljec-leta-2018/

 

Razpis za neformalne skupine mladih, mladinske centre, lokalne mladinske svete, mladinske organizacije in občine