2014

PREDČASNO GLASOVANJE za 2. krog volitev bo mogoče na posebnem volišču, na sedežu Občinske volilne komisije Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin, v ČETRTEK, 16.10.2014, od 7:00 do 19:00 ure

PREDČASNO GLASOVANJE, v torek, 30.9.2014, sredo, 01.10.2014 in četrtek, 02.10.2014, na naslovu: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin, med 7:00 in 19:00 uro. Več informacij v prilogi!GLASOVANJE PO POŠTI - več v prilogi!GLASOVANJE NA DOMU  - več v prilogi!

Obvestilo OVK V zvezi z vlaganjem kandidatur za volitve v Občinski svet Občine Trzin (v Volilni enoti 1 se voli 5 članov, v Volilni enoti 2 pa 8 članov Občinskega sveta) in župana v Občini Trzin vse zainteresirane obveščamo, da je skrajni rok za vložitev kandidatur sreda 10. 9. 2014 do 19. ure na sedežu OVK, Mengeška cesta 22, Trzin. Vlagatelji lahko svoje vloge kandidatur oddajo tudi prej, v času uradnih ur vložišča občinske uprave. Zaželeno je, da oddajo kandidature predhodno pravočasno napoveste, saj bomo pri predaji poskusili zagotoviti prisotnost kakšnega člana OVK.

                                                                                                          Predsednica OVK Občine Trzin

                                                                                                       Biserka Čičerov, univ. dipl. prav, lr.

VOLITVE ŽUPANA

V kolikor kandidaturo za župana vlaga politična stranka, morajo biti kandidaturi obvezno priložena pravila stranke in zapisnik organa, ki je določil kandidaturo, skupaj z seznamom članov, ki so določili kandidaturo (lista prisotnih).  

 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

V kolikor kandidaturo vlaga politična stranka, morajo biti kandidaturi obvezno priložena pravila stranke in zapisnik  organa, ki je določil kandidaturo, skupaj z seznamom članov, ki so določili kandidaturo (lista prisotnih).  

 

 

Lokalne volitve 2014 - kandidiranje in obrazci - povezava na spletno stran Državne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-in-obrazci-lokalne-volitve-2014

Povezava na Odlok o določitvi volilnih enot v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka.http://www.trzin.si/obcinski-predpisi/32/

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Trzin

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za Volilno enoto 1 in Volilno enoto 2 Občine Trzin

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Trzin za redne volitve v Občinski svet Občine Trzin in volitve župana Občine Trzin v letu 2014

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, članov volilnega odbora in njihovih namestnikov za lokalne volitve 2014

Pogoji za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne kampanje so določeni v Odloku o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju občine Trzin.

Sklep o objavi volilnih oglasov v času volilne kampanje v glasilu Odsev.

Sklep glede predstavitve kandidatov oz. list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik

2010

Sklep OVK glede objave seznama kandidatur.

Predčasno glasovanje bo možno v sredo, 06.10.2010 in četrtek 07.10.2010, od 9:00 do 17:00 ure.

Razglas o razgrnitvi osnutkov volilnih imenikov.

Sklep glede predstavitve kandidatov oz. list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trzin.

Pogoji za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne kampanje so določeni v Odloku o plaketiranju in drugih oblikah oglaševanja in obveščanja na območju občine Trzin. Rok za oddajo vlog je 25.10. 2011.

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 10.10.2010

Obrazec za podajo predloga za člana volilnega odbora

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za Volilno enoto 1 in Volilno enoto 2 Občine Trzin

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev kandidaturi za župana v Občini Trzin

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Trzin za redne volitve v Občinski svet Občine Trzin in volitve Župana Občine Trzin, v oktobru leta 2010

Seznam kandidatov za volitve župana Občine Trzin, ki bodo 24.10.2010.

Poročilo OVK o izidu volitev župana.

Poročilo OVK o izidu volitev občinskih svetnikov.

Poročilo OVK o izidu volitev župana - 2. krog. Uradni rezultati.

2006

Obveščamo vas, da so pogoji za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne kampanije so določeni v odloku o plakatiranju in drugih oblikah oglaševanja in obveščanja na območju Občine Trzin

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Trzin

Obrazec za kandidaturo za člane občinsega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obrazec za podporo k kandidaturi župana

Vse informacije o volitvah, zakonodaji in obrazcih se dobijo na spletni strani Republiške volilne komisije. Povezava1 ,Povezava2

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI TRZIN za redne volitve, v Občinski svet Občine Trzin in volitve Župana Občine Trzin ter referendum, v oktobru leta 2006

Obvestilo o številu volilcev na dan razpisa volitev

Sklep o razpisu referenduma o vprašanju lokacije pokopališča

Neuradni rezultati-župan po voliščih

Volilna udeležba

Neuradni rezultati-OBČINSKI SVET

Neuradni rezultati-občinski svet

Nuradni rezulatati za volitve župana

Neuradni rezultati referenduma

Uradni razultati izidov lokalnih volitev 2006 za župana in občinske svetnike

Poročilo OVK in priloge- uradni rezultati