Člani občinske volilne komisije:

  1. Biserka ČIČEROV, predsednica
  2. Nina BOGATAJ, namestnica predsednice
  3. Anton JEROVŠEK, član
  4. Nina KOZARIČ, članica
  5. Drago KOSTEVC, član
  6. Andreja PRELC, namestnica
  7. Anže KRAJNC, namestnik
  8. Olga STOPAR, namestnica

Tajnica Občinske volilne komisije: Vika Kreča, tel. št. 01 23 50 555

Namestnica tajnice Občinske volilne komisije: Bojana Lenaršič, tel. št. 01 23 50 554