Občinski svet Občine Trzin ima v tem mandatu naslednje stalne komisije in stalna delovna telesa:

Statutarno pravna komisija

 1. Milan KARČE
 2. Anton KRALJ
 3. Romeo PODLOGAR
 4. Klavdija TRETJAK
 5. Marjeta ZUPAN

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

 1. Klavdija TRETJAK
 2. Rado GLADEK
 3. Edward Justin JERAK
 4. Valentin KOLENC
 5. Alenka MARJETIČ ŽNIDER

Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja

 1. Nuša REPŠE
 2. Milan KARČE
 3. Rado GLADEK
 4. Gregor PEVC
 5. Jana MELJO

Odbor za finance in premoženje

 1. Anton KRALJ
 2. Marjeta ZUPAN
 3. Peter KRALJ
 4. Tomaž KADUNC
 5. Milica ERČULJ

Odbor za gospodarstvo in kohezijo

 1. Edward Justin JERAK
 2. Nuša REPŠE
 3. Rado GLADEK
 4. Jožica VALENČAK
 5. Miro MARKIČ

Odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo

 1. Alenka MARJETIČ ŽNIDER
 2. Anton KRALJ
 3. Klavdija TRETJAK
 4. Barbara SRŠEN
 5. Matic MUŠIČ

Odbor za okolje in prostor

 1. /
 2. Milan KARČE
 3. Miha PANČUR - namestnik predsednika
 4. Lilijana SMREKAR
 5. Marko KAJFEŽ

Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev

 1. Anton KRALJ
 2. Alenka MARJETIČ ŽNIDER
 3. Peter KRALJ
 4. Majda MUŠIČ
 5. Tanja JANKOVIČ

Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev

 1. Marjeta ZUPAN
 2. Miha PANČUR
 3. Alenka MARJETIČ ŽNIDER
 4. Anica MUŠIČ
 5. Tanja KAJFEŽ

Odbor za mlade

 1. Miha PANČUR
 2. Nuša REPŠE
 3. Maša PEČAR
 4. Bojan HRIBAR

Komisija za pobude, vloge in pritožbe

 1. Peter KRALJ
 2. Anton KRALJ
 3. Dunja ŠPENDAL
 4. Valerija PEVC

Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine

 1. Edward Justin JERAK
 2. Nuša REPŠE
 3. Mitja KOVALJEV
 4. Dunja ŠPENDAL