Občinski svet Občine Trzin sestavlja 13 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

Prva (konstitutivna) seja je potekala 12.12.2018.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Trzin v mandatnem obdobju 2018-2022 so:

 1. Rado GLADEK, SDS, Rado.GLADEK@trzin.si
 2. Marko KAJFEŽ, Lista združeni Trzin, Marko.KAJFEZ@trzin.si
 3. Milan KARČE, Lista za trajnostni razvoj Trzina, Milan.KARCE@trzin.si
 4. Anton KRALJ, Lista za trajnostni razvoj Trzina, Anton.KRALJ@trzin.si
 5. Alenka MARJETIČ ŽNIDER, Odgovorni, aktivni občani Trzina, Alenka.MARJETIC.ZNIDER@trzin.si
 6. Robert MARKIČ, Odgovorni, aktivni občani Trzina, Robert.MARKIC@trzin.si
 7. Miha PANČUR, SDS, Miha.PANCUR@trzin.si
 8. Anton PERŠAK, Lista za trajnostni razvoj Trzina, Anton.PERSAK@trzin.si
 9. Gregor PEVC, Lista Trzin je naš dom, Gregor.PEVC@trzin.si
 10. Nuša REPŠE, Lista za trajnostni razvoj Trzina, Nusa.REPSE@trzin.si
 11. Dunja ŠPENDAL, Lista za trajnostni razvoj Trzina, Dunja.SPENDAL@trzin.si
 12. Klavdija TRETJAK, Lista za trajnostni razvoj Trzina, Klavdija.TRETJAK@trzin.si
 13. Veronika WEIXLER, Lista za trajnostni razvoj Trzina, Veronika.WEIXLER@trzin.si.

 

svetniki@trzin.si - prejemniki so vsi člani občinskega sveta in župan.

 

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik z občinskimi svetniki preko spletne strani