Občinski svet Občine Trzin sestavlja 13 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

Prva (konstitutivna) seja je potekala 12.12.2018.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Trzin v mandatnem obdobju 2018-2022 so:

 1. Rado GLADEK, SDS
 2. Marko KAJFEŽ, Lista združeni Trzin
 3. Milan KARČE, Lista za trajnostni razvoj Trzina
 4. Anton KRALJ, Lista za trajnostni razvoj Trzina
 5. Alenka MARJETIČ ŽNIDER, Odgovorni, aktivni občani Trzina
 6. Robert MARKIČ, Odgovorni, aktivni občani Trzina
 7. Miha PANČUR, SDS
 8. Anton PERŠAK, Lista za trajnostni razvoj Trzina
 9. Gregor PEVC, Lista Trzin je naš dom
 10. Nuša REPŠE, Lista za trajnostni razvoj Trzina
 11. Dunja ŠPENDAL, Lista za trajnostni razvoj Trzina
 12. Klavdija TRETJAK, Lista za trajnostni razvoj Trzina
 13. Veronika WEIXLER, Lista za trajnostni razvoj Trzina

 

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik z občinskimi svetniki preko spletne strani