1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je Občina Trzin imenovala Jernejo Merva, CIPP/E (www.dataofficer.si) za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljaviti pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte  varstvopodatkov@trzin.si.

CIPP/E povezava https://www.credential.net/evx5i6qf?key=c4f347751fabf3c87139a6a27ba918a559be69b808d34da6016a73363c32ffc6C:%5CUsers%5CJerneja%5CDesktop%5CDocuments%5CAltova 

www.dataofficer.si povezava: https://www.dataofficer.si/

2. Politika varstva osebnih podatkov

Vsebina je v pripravi.

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

Vsebina je v pripravi.

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Vsebina je v pripravi.