Odgovori na vprašanja in pobude občinskih svetnikov:

 
Datum:
Odgovori na vprašanja in pobude s 4. redne seje
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3 .2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019