FINANCE IN GOSPODARSTVO

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA

Naziv Priponke
Odlok o občinskih taksah v Občini Trzin - NPB2 NPB2
Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Trzin - NPB1 NPB1
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 NPB2 NPB2
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 NPB2 NPB2
Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih o NPB1
Pravilnik o podelitvi nagrad za dosežke na področju inovacij v občini Trzin - NPB1 NPB1