Odgovori na vprašanja in pobude občinskih svetnikov:

 
Datum:

Odgovori na vprašanja in pobude z 8. redne seje, dne 9. 10. 2019

21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
   
Datum:

Odgovori na vprašanja in pobude s 6. redne seje, dne 24. 4. 2019

5. 6. 2019

Pobuda za ureditev zasenčenja ambulante v Trzinu.

Datum:
Odgovori na vprašanja in pobude s 4. redne seje, dne 20. 2. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3 .2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019