Odgovori na vprašanja in pobude občinskih svetnikov:

 
Datum:

Odgovori na vprašanja in pobude s 6. redne seje, dne 24. 4. 2019

5. 6. 2019

Pobuda za ureditev zasenčenja ambulante v Trzinu.

Datum:
Odgovori na vprašanja in pobude s 4. redne seje, dne 20. 2. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3 .2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019