Aktualno

Arhiv vseh novic
12.09.2017

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar

Medobčinski inšpektorat in redarstvo: Obvestilo o neuspelem javnem natečaju.

Preberi več
12.09.2017

Požar pri Zevnikovih v Trzinu

Pomoč lahko darujete na Območno združenje Rdečega križa Domžale, KORK Trzin, TRR: 0230-0001-0083-262, sklic:  967005, namen: POŽAR-ZEVNIK.

Preberi več
11.09.2017

Akcija zbiranja in odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov

Obveščamo vse občanke in občane, da je izvajalec jesenskih akcij zbiranja in odvoza kosovnih ter nevarnih odpadkov Prodnik d. o. o. iz Domžal na svojih spletnih straneh...

Preberi več
05.09.2017

Obvestilo glede sofinanciranja dijaških in študentskih vozovnic od 1.9.2017 dalje

Sofinanciranje IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin od 01.09.2017 dalje v višini 15% cene mesečne, polletne ali letne vozovnice.   Obvestilo Kam Bus:

Preberi več
05.09.2017

Delna zapora Jemčeve ceste v Trzinu, od h. št. 16b do h. št. 25a, od dne 7. 9. 2017 do dne 3. 10. 2017

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Občina Trzin izdala podjetju Lavaco, d. o. o. iz Ljubljane dovoljenje št. 371-0017/2017-2 z dne 4. 9. 2017 za delno zaporo Jemčeve...

Preberi več
01.09.2017

AJPES: Poročanje o turizmu - po novem

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah...

Preberi več
31.08.2017

Nacionalna konferenca trajnostne mobilnosti za mlade 20.09.2017

Nacionalna konferenca trajnostne mobilnosti za mlade 20.09.2017 http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8808/

Preberi več
29.08.2017

Obvestilo o začasni popolni zapori odseka varne šolske poti v Trzinu, cesta Za hribom

Obvestilo o začasni popolni zapori odseka varne šolske poti v Trzinu, cesta Za hribom.

Preberi več
24.08.2017

Obvestilo o sprejemu stališč do pripomb in predlogov na osnutek Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v občini Trzin

Obvestilo o sprejemu stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v občini Trzin.  

Preberi več
24.08.2017

Javni razpis za sofinanciranje vrhunskega športa v občini Trzin za leto 2017

Javni razpis za sofinanciranje vrhunskega športa v občini Trzin za leto 2017. - besedilo javnega razpisa - prijavni obazec - vzorec pogodbe - Pravilnik o vrednotenju in...

Preberi več
23.08.2017

Sklep o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017

Sklep o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017.

Preberi več
22.08.2017

Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2017

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017 Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št....

Preberi več