Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Javna razgrnitev in javna obravnava predloga občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh


Datum objave:
09.10.2020
Datum zaključka:
08.11.2020
Status:
Zaključen

Gradivo bo javno razgrnjeno od 9. oktobra 2020 do vključno 8. novembra 2020, v prostorih Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, vsak uradni dan v času uradnih ur Občine Trzin ter na spletni strani Občine Trzin (http://www.trzin.si/sl/).

V času javne razgrnitve lahko zainteresirani podajo pripombe in predloge kot zapis v knjigi pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali jih pošljejo na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin oziroma na elektronski naslov: info@trzin.si.  Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi.

Načrt ZIR.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.