Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Javna razgrnitev - Blatnice


Datum objave:
30.08.2019
Datum zaključka:
30.09.2019
Status:
Zaključen

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Odloka o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice

Obveščamo vas, da od petka, 30. avgusta 2019, do vključno ponedeljka, 30. septembra 2019, poteka javna razgrnitev osnutka Odloka o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice.

Pripombe in predloge k predlaganemu osnutku odloka lahko pošljete na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. Rok za oddajo pripomb poteče na zadnji dan javne razgrnitve, v ponedeljek, 30. septembra 2019.

- Javno naznanilo,

- Osnutek Odloka o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice,

- Obrazec za podajanje pripomb,

- Strokovni predlog ukrepa varstva mokrišč v Občini Trzin. 

- Strokovna stališča do pripomb - Blatnice