Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Javna razprava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021


Datum objave:
10.10.2019
Datum zaključka:
23.10.2019 do 12:00
Status:
Zaključen

Javna razprava poteka od 10. 10. 2019 do 23. 10. 2019.

Sklep o javni razpravi predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021.

Predlog proračuna:

- Uvodna obrazložitev in predloga odlokov za leto 2020 in 2021

- splošni del

- posebni del

- Načrt razvojnih programov 2020-2023

- Načrt razvojnih programov 2021-2024

- obrazložitev proračuna za leto 2020

- obrazložitev proračuna za leto 2021

- priloge

- obrazec za podajanje pripomb.