Javni razpisi - Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2021/2022


Datum objave:
04.10.2021
Datum zaključka:
29.10.2021
Status:
Veljaven

Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2021/2022

- Vloga

- Pogodba o štipendiranju

- Pravilnik o štipendiranju