Javni razpisi - Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin - ponovitev


Datum objave:
03.08.2021
Datum zaključka:
11.08.2021 do 17:00
Status:
Zaključen

RAZPISNA DOKUMENTACIJA!

Rok za oddajo: 11. 8. 2021, ob 17. uri.