Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2020


Datum objave:
20.12.2019
Datum zaključka:
20.01.2020
Status:
Zaključen

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2020

- Sklep o začetku postopka

- Besedilo razpisa

- prijavni obrazec za društva

- prijavni obrazec za javne zavode

- prijavni obrazec za vrhunske in perspektivne športnike

- prijavni obrazec - društva izven OT

- prijavni obrazec - izvajalci prilagojenega programa

- vzorec pogodbe