Javna naročila - Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78


Datum objave:
13.06.2018
Datum zaključka:
02.07.2018 do 12:00
Status:
Zaključen

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) objavila javno naročilo male vrednosti št.: 430-0013/2018 na infrastrukturnem področju gradenj pod zap. št. JN003922/2018-W01 za predmet »Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 v Trzinu«

V nadaljevanju je pripeta razpisna dokumentacija, obrazci, popis del za vodovod in kanalizacijo ter obrazec ESPD.

Rok za oddajo vprašanj prek portala je do dne 20. 6. 2018 do 12.00 ure.

Rok za oddajo ponudb je do dne 2. 7. 2018 do 12.00 ure.

Odpiranje ponudb bo dne 2. 7. 2018 ob 12.30 uri v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

- razpisna dokumentacija

- obrazci

- popis del za vodovod

- popis del za kanalizacijo

- ESPD