Javna naročila - Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih priključkih na Prešernovi ulici


Datum objave:
16.03.2021
Datum zaključka:
31.03.2021 do 11:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih priključkih na Prešernovi ulici

Datum začetka: 16.03.2021

Datum konca: 31.03.2021, ob 11:00

Razpisna dokumentacija: