Javna naročila - Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin


Datum objave:
23.01.2019
Datum zaključka:
05.02.2019 do 12:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin

2019 01 28_povabilo_gradnja_priključkov DZIR_G2 - dopolnitev

2019 01 30_PRILOGA 3b_ponudbeni predračun_DZIR_G2

Izvedbeni načrt za izvedbo priključkov za DZIR na državno cesto G2-104

Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, 28. 1. 2019

Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, 30. 1. 2019