Javna naročila - Javno naročilo: Notranja oprema za Dom zaščite in reševanja


Datum objave:
08.06.2021
Datum zaključka:
01.07.2021 do 10:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo: »Dobava in montaža notranje opreme za Dom zaščite in reševanja v Trzinu, kjer se upoštevajo okoljski vidiki«

Številka zadeve: 430-0020/2021

Datum: 8. 6. 2021

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo na področju blaga za predmet »Dobava in montaža notranje opreme za Dom zaščite in reševanja v Trzinu, kjer se upoštevajo okoljski vidiki«

Ogled objekta:                        v ponedeljek, 14. 6. 2021 ob 09.00

Rok za postavitev vprašanj:     podaljšan do ponedeljka, 21. 6. 2021 do 16.00

Rok za predložitev ponudb:      do četrtka, 1. 7. 2021 do 10.00

Odpiranje ponudb:                   v četrtek, 1. 7. 2021 do 10.05 v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje, vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si) pod številko JN003827/2021-W01