Javna naročila - Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu


Datum objave:
27.06.2018
Datum zaključka:
27.07.2018 do 12:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo: »Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu«

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil(http://www.enarocanje.si) objavila javno naročilo male vrednosti št.: 430-0015/2018 na splošnem področju gradenj pod zap. št. JN004313/2018-W01 za objekt »Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu«

V nadaljevanju je pripeta razpisna dokumentacija, obrazci, popis del ter obrazec ESPD.

Rok za oddajo vprašanj prek portala je do dne 19. 7. 2018 do 12.00 ure.

Rok za oddajo ponudb je do dne 27. 7. 2018 do 12.00 ure.

Odpiranje ponudb bo dne 27. 7. 2018 ob 12.01 uri v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

- razpisna dokumentacija

- obrazci

- popis del

- ESPD