Javna naročila - Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč


Datum objave:
07.06.2019
Datum zaključka:
28.06.2019 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti št.: 430-0014/2019 na področju blaga pod zaporedno številko JN003851/2019-W01 za naročilo DOBAVA IN MONTAŽA CERTIFICIRANIH OTROŠKIH IGRAL IN PRIPADAJOČIH PODLOG PROTI POŠKODBAM V OKVIRU OPERACIJE »UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ«.

V nadaljevanju je pripeta razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo vprašanj prek portala je do dne 21. 6. 2019 do 10.00 ure.

Rok za oddajo ponudb je do dne 28. 6. 2019 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo prek spletnega portala https://ejn.gov.si/, 28. 6. 2019 do 10.15 ure.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

Razpisna dokumentacija!

Popis del.

ESPD