Javna naročila - Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022


Datum objave:
08.03.2018
Datum zaključka:
05.04.2018 do 12:00
Status:
Zaključen

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti št.: 430-0007/2018 na področju storitev pod zap. št. JN001404/2018-W01 za objekt »Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022«

V nadaljevanju je pripeta razpisna dokumentacija ter obrazec ESPD.

Rok za oddajo vprašanj prek portala je do dne 27. 3. 2018 do 12.00 ure.

Rok za oddajo ponudb je do dne 5. 4. 2018 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 4. 2018 ob 12.30 uri na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

- razpisna dokumentacija

- ESPD

- Zemljevid košenj zelenic Trzin 2018-22