Javna naročila - Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN


Datum objave:
18.03.2020
Datum zaključka:
06.04.2020 do 10:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN

Številka zadeve: 430-0006/2020

Datum: 18. 03. 2020

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo na področju storitev za predmet »Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA UMEŠČANJE OBVOZNICE TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin  ̶  Domžale  ̶   priključek Študa«

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=347139) pod številko JN001791/2020-W01.