Razpisi in objave


Javna naročila - Javno zbiranje ponudb za oddajo lokacij javnih površin in površin v lasti Občine Trzin za postavljanje in upravljanje stalnih objektov in naprav za og


Datum objave:
20.10.2017
Datum zaključka:
20.11.2017 do 12:00
Status:
Zaključen

Javno zbiranje ponudb za oddajo lokacij javnih površin in površin v lasti Občine Trzin za postavljanje in upravljanje stalnih objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje (plakatni panoji z manjšimi površinami, plakatniki na drogovih javne razsvetljave in nadcestni transparenti) ter izvajanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja na teh objektih v obdobju 2018 – 2023

Razpisna dokumentacija!

Rok za oddajo ponudb pa je do vključno dne 20. 11. 2017 do 12:00 ure.