Javna naročila - Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020


Datum objave:
21.02.2019
Datum zaključka:
27.02.2019 do 15:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020:

- razpisna dokumentacija

- popis del

- osnutek pogodbe