Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023


Datum objave:
22.09.2021
Datum zaključka:
27.09.2021
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do ponedeljka, 27. 9. 2021.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.