Razpisi in objave


Namere - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe


Datum objave:
10.05.2018
Datum zaključka:
31.05.2018
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016 in 11/2018 ZSPDSLS-1):

Občina Trzin objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

◾parc. št. 872/31, k. o. 1961- Trzin.