Razpisi in objave


Namere - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe


Datum objave:
15.09.2017
Datum zaključka:
30.09.2017
Status:
Zaključen

Obveščamo vas, da nameravamo z neposredno pogodbo prodati zemljišče parc. št. 1020/3 k.o. Trzin.