Razpisi in objave


Namere - Namera o sklenitvi neposrednih pogodb


Datum objave:
05.07.2018
Datum zaključka:
26.07.2018
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Trzin objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za nepremičnine:

  • parc. št. 872/35, k.o. 1961-Trzin,
  • parc. št. 872/36, k.o. 1961-Trzin,
  • parc. št. 872/37, k.o. 1961-Trzin,ter
  • (vsa tri se prodajajo v kompletu)
  • parc. št. 872/38, k.o. 1961-Trzin,
  • parc. št. 872/39, k.o. 1961-Trzin,
  • parc. št. 872/40 k.o. 1961-Trzin.

Več informacij v prilogi!