Razpisi in objave


Namere - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
11.09.2019
Datum zaključka:
01.10.2019
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin objavlja

 NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 

Opis predmeta neposredne pogodbe:

◾nepremičnina s parc. št. 1020/4, k.o. 1961 Trzin, stavbno zemljišče

Več informacij v prilogi!