Namere - Namera za sklenitev neposredne pogodbe


Datum objave:
22.07.2020
Datum zaključka:
11.08.2020
Status:
Zaključen

Datum: 22. 7. 2020

Številka: 354-0040/2019-4

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter v skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, prodaja po metodi neposredne pogodbe:

-        68 zabojnikov za papir in 27 zabojnikov za steklo, ki služijo za namen zbiranja papirja in stekla (skupne zbiralnice) na t. i. ekoloških otokih občine Trzin.

Namera za sklenitev neposredne pogodbe.