Namere - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe


Datum objave:
13.05.2019
Datum zaključka:
03.06.2019
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Trzin objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

  • parc. št. 838/27, k.o. 1961-Trzin 

Več informacij v prilogi!

Lep pozdrav!