Druge objave - Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018)


Datum objave:
09.08.2018
Status:
Veljaven

obvestilo