Druge objave - Obvestilo o končanem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v MIR


Datum objave:
06.10.2020
Status:
Veljaven

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo.