Druge objave - Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018)


Datum objave:
07.08.2018
Status:
Veljaven

obvestilo