Druge objave - Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu


Datum objave:
21.08.2018
Status:
Veljaven

Obvestilo