Javni razpisi - Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar


Datum objave:
12.09.2017
Status:
Veljaven

Medobčinski inšpektorat in redarstvo: Obvestilo o neuspelem javnem natečaju.