Druge objave - Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK


Datum objave:
04.09.2018
Status:
Veljaven

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN

TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE

MENGEŠKA CESTA 9, 1236 TRZIN, 01 564 47 20, inspektorat@trzin.si 

Številka:110-0009/2018

Datum:  04.09.2018

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) izdajam naslednje

OBVESTILO O NEUSPELEM POSTOPKU OBJAVE PROSTEGA STROKOVNO-TEHNIČNEGA DELOVNEGA MESTA POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK

Obveščamo vas, da je bila objava prostega strokovno‑tehničnega delovnega mesta »poslovni sekretar VII/1 - pripravnik«, ki je bil dne 29.08.2018 objavljen na spletni strani Občine Trzin (www.trzin.si) in spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje (www.ess.gov.si) pod registrsko številko NF43769, stornirana, ker je prišlo do tehnične napake v objavi pogojev delovnega mesta na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje.

Postopek objave prostega strokovno‑tehničnega delovnega mesta »poslovni sekretar VII/1‑pripravnik« v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bil zato neuspešno zaključen.

IRENA KARČNIK

Inšpektor‑vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

OBVESTILO!