Javna naročila - Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin


Datum objave:
21.02.2018
Datum zaključka:
20.03.2018 do 12:00
Status:
Zaključen

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti št.: 430-0005/2018 na področju gradenj pod zaporedno številko  JN000996/2018-W01 za naročilo »Obnova igrišča pri OŠ Trzin«

V nadaljevanju je pripeta razpisna in projektna dokumentacija.

Rok za oddajo vprašanj prek portala je do dne 12. 3. 2018 do 10.00 ure.

Rok za oddajo ponudb je do dne 20. 3. 2018 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3. 2018 ob 10.00 uri na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.